முகவரி:
தலைவர்,
தமிழ்த்துறை,
கலைப்பீடம்,
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
திருநெல்வேலி,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி எண்:
0094 21 222 7421

மின்னஞ்சல்:
tamil@univ.jfn.ac.lk